Ogłoszenie 1

Kategoria ogłoszenia

  • Ogłoszenia różne

Treść

Miasto Stołeczne Warszawa

w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

poszukuje

właściciela jednostki pływającej, która przed kilkoma laty, w bliżej nieokreślonym czasie, została porzucona na terenie Portu Żerańskiego w Warszawie:

Łodzi motorowej typu MJ-6 o numerze rejestracyjnym POL-1860 i nazwie CALEDONIA o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 14,0 m długości i 3,5 m szerokości. Łódź w kolorach niebieskim na burtach i białym na pokładzie zbudowana jest ze stali. Łódź znajduje się pierwszym basenie Portu Żerańskiego.

W związku z powyższym wzywa się właściciela ww. jednostki pływającej do jej odbioru w terminie dwóch lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Po upływie tego terminu, na podstawie art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.), właścicielem ww. jednostki stanie
się m.st. Warszawa.

Właściciel ww. jednostki pływającej proszony jest o kontakt telefoniczny z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy - tel. 22 277 48 93 lub, 723 248 987, bądź osobisty w Bosmanacie Portu Czerniakowskiego, ul. Solec 8.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 501), wydanie ww. jednostek pływających osobie uprawnionej do jej odbioru nastąpi po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania jednostki w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru jednostki.

Miasto Stołeczne Warszawa

w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

poszukuje

właściciela jednostki pływającej, która przed kilkoma laty, w bliżej nieokreślonym czasie, została porzucona na terenie Portu Żerańskiego w Warszawie:

Łodzi motorowej typu MJ-6 o numerze rejestracyjnym POL-1860 i nazwie CALEDONIA o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 14,0 m długości i 3,5 m szerokości. Łódź w kolorach niebieskim na burtach i białym na pokładzie zbudowana jest ze stali. Łódź znajduje się pierwszym basenie Portu Żerańskiego.

W związku z powyższym wzywa się właściciela ww. jednostki pływającej do jej odbioru w terminie dwóch lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Po upływie tego terminu, na podstawie art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.), właścicielem ww. jednostki stanie
się m.st. Warszawa.

Właściciel ww. jednostki pływającej proszony jest o kontakt telefoniczny z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy - tel. 22 277 48 93 lub, 723 248 987, bądź osobisty w Bosmanacie Portu Czerniakowskiego, ul. Solec 8.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 501), wydanie ww. jednostek pływających osobie uprawnionej do jej odbioru nastąpi po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania jednostki w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru jednostki.

Data ogłoszenia

2024-06-27

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba