Władze i struktura

Władze

Dyrektorka Zarządu Zieleni: Monika Gołębiewska-Kozakiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni: Kamila Nowocin

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju: Olga Rosłoń-Skalińska

Główny Księgowy: Jolanta Witkowska

Struktura organizacyjna

Monika Gołębiewska-Kozakiewicz

Dyrektorka Zarządu Zieleni

 

Dyrektorce podlegają bezpośrednio:

       Dział Komunikacji Społecznej (DKS)

      Dział Edukacji (DE)

      Dział Organizacji Wewnętrznej (DOW)

      Dział Spraw Pracowniczych (DSP)

      Dział Zamówień Publicznych (DZP)

      Dział Radców Prawnych (DRP)

      Dział Zarządzania Nieruchomościami (DZN)

      Dział Kontroli (DKN)

      Dział Budżetu Obywatelskiego (DBO)

      Zespół ds. windykacji (ZWI)

      Stanowisko ds. bhp (SBHP)

      Inspektor Ochrony Danych (IOD)

      Dział Organizacji Budżetu (DOB)

      Dział Administrowania Majątkiem (DAM)

      Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)

 

Kamila Nowocin

Zastępczyni Dyrektorki ds. Utrzymania Terenów Zieleni 

 

Zastępczyni Dyrektorki podlegają bezpośrednio:

      Działy Rejonów Ogrodniczych (DR0 1-8)

      Dział Wisła (DW)

      Dział Koordynacji Ogrodniczej (DKO)

      Dział Opiniowania Dokumentacji Projektowej (DOD)

      Dział Rozwoju Wód (DRW)

 

Olga Rosłoń-Skalińska

Zastępczyni Dyrektorki ds. Inwestycji i Rozwoju

 

Zastępczyni Dyrektorki podlegają bezpośrednio:

      Dział Rozwoju Zieleni (DRZ)

      Dział Nadzoru Budowlanego (DNB)

      Dział Wsparcia Projektów (DWP)

      Zespół ds. Funduszy (ZFU)

      Zespół ds. Programowych (ZPR)

 

Jolanta Witkowska

Główna Księgowa

 

Głównej Księgowej podlega bezpośrednio:

   Dział Finansowo-Księgowy (DFK)

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba