Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty, inne) należy składać w Kancelarii Zarządu Zieleni m.st. Warszawy:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
  • lub wysyłać za pośrednictwem poczty

O sposobie załatwienia sprawy ZZW powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego lub telefonicznie.

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba