Komórki Organizacyjne

   

 Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy
 powołaną Uchwałą nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie         utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

 Uchwała nr XXXIII/816/2016

 Statut ZZW reguluje Załącznik nr 1 do ww. uchwały.

 Dyrektor ZZW realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy,
 w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 ZZW zgodnie z brzmieniem statutu wykonuje zadania względem:

1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych
na tereny zieleni, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, powierzonych
w zarządzanie i administrowanie ZZW;

2) wód powierzchniowych wraz z gruntami pokrytymi wodą oraz obiektów biernej ochrony przed powodzią i innych urządzeń wodnych powierzonych w zarządzanie
i administrowanie ZZW, a także będących przedmiotem porozumień dotyczących wykonywania zadań służących gospodarowaniu wodami;

3) zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy;

       4) innych nieruchomości powierzonych ZZW przez Prezydenta m.st. Warszawy
            w zarządzanie i administrowanie lub, dla których właściwe jest podejmowanie działań                  statutowych ZZW.

ZZW działa na podstawie: 

1) przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) Uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

3) statutu

4) innych przepisów prawa.

 
 

Komórka organizacyjna

Kontakt

Lokalizacja

Dział Koordynacji Ogrodniczej

2 774 272

Hoża

2 774 270

2 774 874

2 774 822

2 774 282

2 774 852

2 774 295

2 774 274

2 774 226

2 774 282

2 774 839

2 774 851

Dział Rejonu Ogrodniczego 1  Śródmieście

2 774 285

Hoża

2 774 286

2 774 855

2 774 281

2 774 865

Dział Rejonu Ogrodniczego 2 Bielany, Żoliborz

2 774 293

Hoża

2 774 804

2 774 294

2 774 883

Dział Rejonu Ogrodniczego 3 Bemowo, Wola

2 774 290

Hoża

2 774 289

2 774 280

Dział Rejonu Ogrodniczego 4  Mokotów

2 774 273

Hoża

2 774 298

2 774 808

2 774 814

2 774 297

2 774 880

Dział Rejonu Ogrodniczego 5 Ochota, Włochy, Ursus

2 774 291

Hoża

2 774 240

2 774 292

2 774 882

Dział Rejonu Ogrodniczego 6 Ursynów, Wilanów

2 774 278

Hoża

2 774 296

2 774 853

2 774 884

Dział Rejonu Ogrodniczego 7 Białołęka

2 774 275

Hoża

2 774 807

2 774 276

2 774 886

Dział Rejonu Ogrodniczego 8 Praga Północ, Targówek

2 774 277

Hoża

2 774 256

2 774 834

Dział Rejonu Ogrodniczego 9 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

2 774 279

Hoża

2 774 805

2 774 881

2 774 806

Dział Wisła

2 774 214

Krucza

2 774 802

2 774 257

2 774 213

2 774 816

2 774 215

2 774 893

Port Czerniakowski

2 774 895

2 774 861

Dział Zarządzania Nieruchomościami

2 774 241

Krucza

2 774 243

2 774 244

2 774 242

2 774 233

2 774 838

2 774 233

Dział Budżetu Obywatelskiego

2 774 228

Hoża

Dział Programowania Terenów Zieleni

2 774 267

Krucza

2 774 255

2 774 258

2 774 815

2 774 216

2 774 288

2 774 284

2 774 835

2 774 254

2 774 831

2 774 841

Dział Rozwoju Zieleni

2 774 269

Hoża

2 774 234

2 774 875

2 774 866

2 774 855

2 774 265

2 774 264

2 774 230

2 774 887

2 774 220

2 774 259

2 774 232

2 774 827

2 774 850

Dział Rozwoju Wód

2 774 218

Hoża

2 774 283

2 774 823

2 774 872

2 774 825

Bluszcze

2 774 826

2 774 856

Dział Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

2 774 810

Hoża

2 774 864

2 774 266

2 774 817

2 774 217

2 774 252

2 774 809

2 774 803

2 774 868

Dział Nadzoru Budowlanego

2 774 212

Hoża

2 774 871

2 774 261

2 774 260

Dział Komunikacji Społecznej

2 774 205

Krucza

2 774 225

2 774 229

2 774 859

2 774 227

2 774 821

2 774 863

2 774 253

2 774 253

Dział Administracyjno-Gospodarczy

2 774 238

Bartycka

2 774 239

2 774 237

2 774 844

2 774 820

2 774 849

2 774 876

2 774 235

2 774 236

2 774 842

2 774 843

2 774 877

2 774 879

2 774 878

Dział Organizacji Wewnętrznej

2 774 221

Krucza

2 774 800

2 774 206

2 774 833

2 774 857

2 774 222

Dział Spraw Pracowniczych

2 774 209

Krucza

2 774 262

2 774 210

2 774 263

2 774 828

Dział Administrowania Majątkiem

2 774 251

Krucza

2 774 250

2 774 224

2 774 299

2 774 832

2 774 848

2 774 867

Dział Finansowo-Księgowy

2 774 268

Krucza

2 774 862

2 774 249

2 774 818

2 774 829

2 774 248

2 774 245

2 774 249

2 774 247

Dział Zamówień Publicznych

2 774 208

Krucza

2 774 811

2 774 223

2 774 873

Dział Radców Prawnych

2 774 812

Krucza

2 774 836

2 774 870

2 774 813

Dział Organizacji Budżetu

2 774 231

Krucza

2 774 246

2 774 247

2 774 858

2 774 854

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń