Majątek trwały Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Majątek trwały Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Majątek trwały Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Majątek trwały Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 

Majątek trwały

stan na dzień 31.12.2016r.

stan na dzień 31.12.2017r.

stan na dzień 31.12.2018 r.

stan na dzień 31.12.2019

stan na dzień 31.12.2020

stan na dzień 31.12.2021

stan na dzień 31.12.2022

stan na dzień 31.12.2023

Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej

0,00

9 325 174,06

88 305 200,82

91 077 229,79

166 117 898,03

179 347 062,68

201 077 173,46

282 039 473,85

Środki trwałe

0,00

7 085 285,37

31 742 281,61

29 838 065,31

30 663 323,43

28 042 128,70

25 889 645,56

30 080 111,24

Środki trwałe w budowie

0,00

18 087 910,11

45 389 661,99

62 134 458,90

58 306 243,83

50 959 780,71

79 588 218,74

58 840 061,34

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

155 900,24

154 483,80

140 958,31

343 764,06

160 583,86

 Wartości niematerialne
i prawne

0,00

0,00

10 427,12

2 606,72

0,00

0,00

0,00

10 590,03

Razem

0,00

34 498 369,54

165 447 571,54

183 208 260,96

255 241 949,09

258 489 930,40

306 898 801,82

371 130 820,32

w złotych                                                                                                                                                                          

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba