Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone przez ZZW:

  • Rejestr Zarządzeń Dyrektora,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr zamówień publicznych.

Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014.782 z późn. zm.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135 z późn. zm.), tajemnicę przedsiębiorcy oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba