Ogłoszenie 2

Kategoria ogłoszenia

  • Ogłoszenia różne

Treść

Miasto Stołeczne Warszawa

w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 

poszukuje

 

właścicieli jednostek pływających, które przed kilkoma laty, w bliżej nieokreślonym czasie, zostały porzucone na terenie Portu Żerańskiego i Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

 

1. Barki górnopokładowej nie posiadającej znaków identyfikacyjnych, jej przybliżone zewnętrzne wymiary: 17,0 m długość i 6,5 m szerokość. Obiekt stalowy bez nadbudówki
w kolorze rdzawym. Obecnie barka znajduje się na północnym brzegu basenu nr 1 w Porcie Żerańskim.

2. Łodzi prawdopodobnie żaglowej bez znaków identyfikacyjnych o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 5,0 m długości i 1,9 m szerokości. Łódź w kolorach niebieskim na burtach i białym na pokładzie zbudowana jest z laminatów. Łódź znajduje się na terenie Portu Czerniakowskiego przy Bosmanacie.

3. Łodzi typu „pychówka” bez znaków identyfikacyjnych o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 5,3 m długości i 1,4 m szerokości. Łódź zbudowana jest z drewna i ma kolor drewna naturalnego. Łódź znajduje się w Porcie Czerniakowskim przy pochylni.

4. Dwóch łodzi żaglowych typu „Finn” bez znaków identyfikacyjnych o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 4,5 m długości i 1,5 m szerokości. Łodzie w kolorze białym zbudowane są z laminatów. Łodzie znajdują się na terenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy
ul. Bartyckiej 175.

5. Łodzi żaglowej typu „Omega” o nazwie „Omeszka” o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 6,2 m długości i 1,8 m szerokości. Łódź w kolorach niebieskim na burtach i drewna lakierowanego wewnątrz zbudowana jest z drewna. Na łodzi znajduje się drewniany maszt. Łódź stoi na przyczepie slipowej typu „sam”. Łódź znajduje się na terenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej 175.

6. Łodzi motorowej typu „Rybitwa” bez znaków identyfikacyjnych o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 5,0 m długości i 2,0 m szerokości. Łódź w kolorach niebieskim na burtach i białym na pokładzie zbudowana jest z laminatów. Łódź jest razem z przyczepą transportową jednoosiową typu „Niewiadów”. Łódź jest wyposażona w silnik zaburtowy SELVA. Łódź znajduje się na terenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej 175.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli ww. jednostek pływających do ich odbioru w terminie dwóch lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Po upływie tego terminu, na podstawie art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), właścicielem ww. jednostek stanie
się m.st. Warszawa.

 

Właściciele ww. jednostek pływających proszeni są o kontakt telefoniczny z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy - tel. 22 277 48 93 lub, 723 248 987, bądź osobisty w Bosmanacie Portu Czerniakowskiego, ul. Solec 8.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 z późn. zm.), wydanie ww. jednostek pływających osobie uprawnionej do jej/ich odbioru nastąpi po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania jednostki w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru jednostki.

Data ogłoszenia

2024-06-27

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba